4.12.2017 / Gösterim Sayısı : 314

Gübre takip sistemi (GTS) bilgilendirme toplantısı yapıldı

#Gübre Takip Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bakanlığımız tarafından, piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6 Nisan 2017 tarih ve 30030 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ" (2017/17) ile ilgili gübre takip sistemi uygulamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Konferans salonumuzda yapılan toplantıya; İl Müdürümüz Nurettin KİYAS, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sadık YALÇIN, teknik personel ve merkez ve ilçelerimizde faaliyet gösteren gübre bayileri katıldı.

Teknik personellerimiz tarafından gübre takip sistemi ile ilgili yapılan sunumda;" Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce; piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak, ülke tarımında kullanılan gübrelerin taklit, tağşiş ve sahteciliğin önlenerek dağıtımının amacına uygun yapılması, güvenli şekilde kullanılması ve bu anlamda tarımsal verimliliği artırıp yanlış gübre kullanımın önlenmesi ile gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınabilmesi amacıyla gübre takip sistemi kullanılmaktadır. Gübre takip sistemi, gübrelerin gübrelerin paketleme aşamasında ürünün içerisine biyoteknolojik olarak uygulanan DNA Barkod ile karekod/barkod etiketlerle eşleştirilmesi yapılarak, her bir ürünün kimliklendirilmesi ve bu şekilde piyasaya arz edilmesi çalışmalarını kapsar. Sistemin kuruluş amacı gübreden, tedarik zincirindeki üretici/ithalatçı-dağıtıcı ve kullanıcı bilgisine ulaşmaktır. Gübre takip sistemi ile çuval, şişe, torba veya karton paketlerde piyasaya arz edilen ürünlerin üretici/ithalatçıdan, dağıtıcıya ve nihai kullanıcı olan çiftçiye kadar güvenle ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu tebliğ kapsamındaki ürünleri üretenler ile piyasaya arz eden dağıtıcılar, en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar faaliyetlerini bu tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek zorundadırlar." Şeklinde konuştular.


''