5.10.2017 / Gösterim Sayısı : 177

Stajyer Öğrencilerimize, Temel (HACCP) Eğitimi Verildi

#Stajyer Öğrencilerimize Eğitim Verildi

İl Müdürlüğümüz ve GAP TEYAP tarafından Gıda ve Yem Şubemizde eğitim gören stajyer öğrencilerimize yönelik "Temel HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)" eğitimi verildi.

Konferans Salonumuzda düzenlenen eğitim, GAP TEYAP Batman-Siirt-Diyarbakır Saha Uzmanı Ziraat Mühendisi Ahmet MENTEŞE tarafından öğrencilere; "HACCP sisteminin nihai tüketiciye güvenilir gıda arzının sağlanabilmesi için gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri yok ederek, önleyerek yada kabul edilebilir seviyeye getirerek gıda güvenirliliğini sağlamaya yarayan bilime dayalı, sistematik ve dinamik bir sistem olduğu sadece gıda üretimi yapan işletmelerde değil tarladan son tüketime kadar tüm gıda zinciri boyunca (üretim-depolama-satış) uygulanabildiği, HACCP yada benzeri bir gıda güvenliği sistemi uygulamasından önce gıda işletmecilerinin "Gıda Hijyen Yönetmeliği'nde" bahsi geçen gıda hijyen ön gerekliliklerini tam olarak yerine getirmesinin gerekliliği, HACCP sisteminin yedi temel prensibinin bulunduğu ve gıda işletmecilerinin HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olduklarına dahil hükümlerin yer aldığı 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu" ve "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" hakkında bilgiler verildi.

Sunum şeklinde verilen eğitim karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi.


''