6.7.2017 / Gösterim Sayısı : 664

Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik ve mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız kaynaklarından kullandırılan kredilerin 27/05/2017 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinden ödenmeyen Bakanlığımıza ait alacaklar yeniden yapılandırılarak taksitlendirilecektir.

Son başvuru tarihi 31.07.2017 mesai saati sonuna kadardır.

 

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

 


''