22.6.2017 / Gösterim Sayısı : 657

Trakya'ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri ve Kurban Bayramında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

TRAKYAYA YAPILACAK CANLI HAYVAN SEVKLERİ VE KURBAN BAYRAMINDA DİKKAT

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

01-04 Eylül 2017 tarihleri arasında idrak edeceğimiz kurban bayramından dolayı yurt çapında olduğu gibi ilimizde de hayvan hareketlerinde artışa neden olacaktır. Bu durum başta hayvan hastalıkları yayılması açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız riskleri en aza indirmek ve vatandaşların sağlıklı et tüketmesi amacıyla bir takım tedbirler almaktadır. Bu doğrultuda yetiştirici/üreticilerin mağdur olunmaması için aşağıda yazılan hususlara dikkat edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

 

2010 yılında Trakya bölgesi Şap Hastalığından Aşılı Ari Statüsüne kavuşmuştur. Bu nedenle bu bölgeye yapılacak canlı hayvan sevklerinde yetiştiricilerin hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 kilometre çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları

negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 kilometre çevresinde şap hastalığı çıkmamış olmalıdır. Test ücretleri yetiştiriciler tarafından karşılanacaktır. Hayvanlar bulundukları işletmeden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken şap hastalığı enfeksiyonuna maruz kalmamalıdır. Yetiştirici/Üreticiler

Trakya 'ya hayvan sevki için 30 günlük karantina süresi ile yapılacak testlerin sonuçlanma süresi dikkate alarak İl/İlçe Müdürlüklerimize müracaatta bulunulmalıdır. Ayrıca kurbanlık hayvan sevklerine 17.08.2017 tarihinden sonra başlanacaktır.

 

Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince yapılacak canlı hayvan ve hayvansal ürün sevklerde İl Müdürlüğümüzce Veteriner Hekim görevlendirilecektir. Veteriner Hekim tarafından yapılacak muayene sonucu uygun görülen canlı hayvan ve hayvansal ürünlere izin verilecektir.

 

Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan

pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekmektedir.

 

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerinin sorgulayabilirler. Ayrıca kurbanlık hayvanların aşılarının yapılmış olması, her iki kulağının küpeli ve büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi yada her iki tür hayvanın da Veteriner Sağlık Raporunun olması gerekmektedir.

 

Kurbanlık olarak kesilen hayvanların kulak küpeleri ve pasaport/nakil belgesi/veteriner sağlık raporlarını üreticiler, satıcılar, kasaplar, kasap yardımcıları, Veteriner Hekimlerler muhtarlar, belediye zabıta görevlileri, vekaletle kurban kesim organizasyonu yapanlar ve diğer görevliler tarafından İl/İlçe Müdürlüklerimize kurban bayramını takip eden 7 gün içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketlerinde yoğunluk artacağından denetimlerimiz

sıklaşacaktır. Belgesiz hayvan ve hayvansal ürün taşıyan hayvan sahiplerine ve araç sahiplerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36.Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 


''