22.6.2017 / Gösterim Sayısı : 631

Şap Hastalığı Aşılı Arilik Genelgesi Duyurusu


 

ŞAP HASTALIĞI AŞILI ARİLİK GENELGESİ

 

Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge ile Şap Hastalığının 2020 yılına kadar bitirilmesi için yapılması gereken hedefler açıklanmıştır. Daha önceki yıllarda Trakya Bölgesi Şap Hastalığı yönünden arilik kazanmış olup, Anadolu'nun tamamının da arilik kazanması ile ülkemiz şap hastalığı yönünden ari ülke statüsüne yükselmiş olacaktır.

 

Yayımlanan Şap Hastalığı Aşılı Arilik Genelgesi ile hayvan hareketlerinde yapılması gereken kurallar şöyle sıralanmıştır.

 

Anadolu'da iller arasında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde; hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacak, hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır. Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci yapılan şap aşısı son altı ay içinde yapılmış olmalıdır. İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar rapel şap aşısı yapılmış olmalı ve rapel aşılamanın üzerinden 21 gün geçmesi gerekir. Sığır cinsi hayvanların son aşılama tarihinden sonra 21 gün geçmesi koşulunu sağlayan hayvanların sevklerine izin verilecek, aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

 

İl içi hayvan hareketlerinde, işletmelere giren ve aşı geçmişi bilinmeyen büyükbaş hayvanların mutlak surette şap aşısı ile aşılanacak ve bağışıklık düzeyini artırmak üzere rapel (2.Şap Aşılama) aşılama yapılacaktır.

 

Doğrudan kesimhaneye yapılacak olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevklerinde hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır. Kesimhanelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap aşısı şartı aranmadan sevk edilebilecektir. Hayvanların sevk edileceği çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

 

01 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayacak çalışmalar sonucunda ilimiz Şap Hastalığından korunmuş bölge olarak kabul edilecek, kayıt altına alınmayan hayvanlar ile bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre sevk edilmeyen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

 

Söz konusu genelge kapsamında yapılacak çalışmalar 01.10.2017 tarihinde başlayacak olup 01.01.2019 tarihi itibari ile ülkemiz genelinde şap hastalığından arilik yönünde korunmuş bölge statüsü kazanılması hedeflenmektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 ''