12.1.2017 / Gösterim Sayısı : 855

Bireysel Basınçlı Sulama Hibe Desteği Başvuruları

BİREYSEL BASINÇLI SULAMA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI 02.01.2017 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) 29 Nisan 2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç % 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe Tutarları gerçek kişiler için100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL dır.

Program kapsamında hibe desteği verilecek konular;

1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

5)  Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 

İlgili Tebliğ

Uygulama Rehberi​

''