12.1.2017 / Gösterim Sayısı : 862

KKYDP 11. Etap Bilgilendirme İlanı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2016/37 No'lu Tebliğ'in 25 (3) maddesi gereği başvuru yapan proje sahiplerine ilişkin eksik belgeleri olduğu belirlenen yatırımcıların listesi İl Müdürlüğümüz İlan Panosuna asılmış, web sayfasında yayımlanmıştır.

Söz konusu  hüküm gereği 09-15/01/2017 tarihleri arasında Eksik belgeleri olduğu belirlenen yatırımcıların listesi (7 GÜN) süre ile ilan edilecek, 16-22/01/2017 tarihleri arasında (7 GÜN) süre ile sistem açılarak yatırımcılarımız, sistem üzerinde eksik evraklarını yükleyeceklerdir. Ancak yüklenecek belgeler son başvuru tarihinden (29 Aralık 2016) sonraki bir tarihi içeremez. Yatırımcılarımıza önemle duyurulur.

Bakanlığımız Döner Sermaye Yönetmeliğine göre KKYDP 11.Etap başvurularına ait dosya ücretini ödemeyen yatırımcıların 55,00 TL başvuru bedelini İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanlığına ödemesi ve Dekontun bir nüshasının Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüze iletilmesi ivedilikle gerekmektedir.

 

Eksik belgeleri olduğu belirlenen yatırımcıların listesi için tıklayınız.  

İletişim için: Tel: 0488 221 1313 Dahili:159, 163 ve 167 ​

''