9.12.2016 / Gösterim Sayısı : 2190

KASDEP Yapılandırma Duyurusu

​         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Bireysel ve Grup Bazlı Gelir Geliştirici Projeler ile Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında geri ödemeleri ile ilgili olarak Fon Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın 31.12.2017 tarihine kadar ilgili SYD Vakfına başvuruda bulunulması durumunda, yasal takip işlemleri nedeniyle varsa yapılan masrafların fayda sahipleri tarafından ödenmesi şartıyla, yasal takip işlemleri durdurularak toplam borcun; ilk taksit tarihi 01.01.2019 olmak üzere 5 yılda 5 taksitte ödenmek üzere yapılandırılmasına karar verilmiştir.       ​

''